Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie znana jest z innowacyjnej oferty dydaktycznej i praktycznego podejścia do umiejętności nabywanych przez studenta, od lat realizując programy kształcenia o profilu praktycznym przygotowujące absolwenta do wejścia na współczesny rynek pracy. Student może indywidualnie kształtować swoją ścieżkę edukacyjną, gdyż studia w WSEI odbiegają od tradycyjnych form studiów akademickich. Uczelnia angażuje się również w szereg projektów, mających bezpośredni wpływ na poziom kształcenia, dzięki czemu absolwenci WSEI bez problemu odnajdują swoje miejsce na rynku pracy.

WSEI prowadzi studia w języku polskim na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia, Zarządzanie, Logistyka, Rachunkowość i finanse, Psychologia, Pedagogika, Transport, Mechanika i budowa maszyn, Informatyka, Pielęgniarstwo oraz Pedagogika specjalna, po których można uzyskać dyplom licencjata, inżyniera lub magistra. Studenci mają do wyboru łącznie 55 atrakcyjnych specjalności.

Ponadto, w ramach internacjonalizacji kształcenia, uczelnia prowadzi cztery kierunki studiów w języku angielskim: Ekonomia II-ego stopnia, Zarządzanie, Informatyka i pielęgniarstwo – studia I stopnia. Bezpłatne studia anglojęzyczne, w roku akademickim 2017/18, rozpoczęło ponad 200 osób z 25 krajów świata. Nowością w bieżącym roku jest „Psychologia” II-ego stopnia z bardzo atrakcyjnymi specjalnościami np. Psychologia biznesu czy Psychologia sądowa. Studia przeznaczone są dla absolwentów licencjackich studiów psychologicznych oraz absolwentów innych kierunków, którzy chcą uzupełnić swoje kwalifikacje o wiedzę psychologiczną. Następnym nowym kierunkiem, unikalnym w skali całego regionu, przygotowującym do nowego atrakcyjnego zawodu jest Cyberbezpieczeństwo. Rekrutacja na rok akademicki 2018/19 rozpoczyna się już w maju.

Mocną stroną działalności uczelni są projekty finansowane ze środków europejskich. Rocznie Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie realizuje kilkanaście projektów, choć obecnym priorytetem jest projekt z zakresu zintegrowanego programu rozwoju, dzięki któremu studenci rozpoczynający studia licencjackie, w roku akademickim 2018/2019, na specjalnościach: Szybkie prototypowanie oraz Zarządzanie firmą na rynkach międzynarodowych, otrzymają dofinansowanie ze środków europejskich do 30% wysokości czesnego, zaś studia magisterskie na kierunkach: Cyberbezpieczeństwo oraz Programowanie i analiza danych, prowadzone będą dla studentów bezpłatnie.

Nasze rozwiązania bazują na analizie trendów europejskich i światowych w poszczególnych obszarach, które uwzględniamy w programach kształcenia. Celem jest wykreowanie i wykształcenie nowoczesnego i obywatelskiego społeczeństwa wyposażonego w niezbędne narzędzia, wiedzę i umiejętności praktyczne, dostosowane do rosnących wymagań pracodawców – podkreśla kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, mgr Teresa Bogacka.

Uczelnia w swej działalności kieruje się przede wszystkim oczekiwaniami przyszłości, kreowanymi przez nowoczesne technologie i przełomowe zmiany w biznesie, czego dowodzi fakt, że WSEI tworzy Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, mające służyć jako środek do poprawy jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo.

Dzięki Centrum Symulacji, przyszłe pielęgniarki i pielęgniarze za pomocą nauki na symulatorach będą uczyć się jak reagować na sytuacje zagrożenia życia pacjenta, wykładowca natomiast będzie mógł wywołać w fantomie określone objawy np. padaczki czy zatrzymania akcji serca, zmuszając pielęgniarkę do podjęcia odpowiedniej akcji. Pozwoli to na lepsze i szybsze przygotowanie studentów do podobnych sytuacji w praktyce – akcentuje kanclerz uczelni.

Poza własną profesjonalną i wyposażoną kompleksowo w audiowizualny i multimedialny sprzęt bazą dydaktyczną, która pozwala na realizację procesu edukacyjnego i badawczego na najwyższym poziomie Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji posiada również własny Dom Studenta dla 300 osób. Na terenie domu studenckiego dostępne są: pralnia samoobsługowa, restauracja, sklep spożywczy i zakład fryzjerski, a dla zmotoryzowanych parking podziemny.

Wysoki poziom kształcenia w WSEI znajduje odzwierciedlenie w opiniach niezależnych instytucji oceniających jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Uzyskane certyfikaty potwierdzają uznanie dla uczelni, jako jednostki gwarantującej najwyższy standard edukacyjny, która aktywnie wspierają zarówno studentów, jak i absolwentów w podejmowaniu wyzwań zawodowych i realizacji celów na rynku pracy. W roku akademickim 2017/2018 WSEI znalazła się wśród najczęściej wybieranych uczelni w Polsce, zaś w skali kraju, zajęła 11-te miejsce wśród uczelni niepublicznych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj