dr inż. Grzegorz Pasternak, zdjęcie: Politechnika Wrocławska
dr inż. Grzegorz Pasternak, zdjęcie: Politechnika Wrocławska

Mikrobiologiczne ogniwo paliwowe (MFC) to urządzenie, które wytwarza energię elektryczną za pomocą bakterii.

To urządzenie generuje prąd elektryczny dzięki mikroorganizmom, a także wykorzystuje ich naturalne zdolności do utleniania materii organicznej w warunkach beztlenowych (degradowania z dowolnych substratów organicznych). Potrafi przekształcać energię skumulowaną w związkach chemicznych, na energię elektryczną z wykorzystaniem bakterii, mówi dr inż. Grzegorz Pasternak z Politechniki Wrocławskiej odpowiedzialny za projekt pn. „Mechanizmy bioelektrochemicznej transformacji materiałów odpadowych z przemysłu naftowego do biosurfaktantów”. Jego grupa otrzymała wsparcie takich instytucji jak NCN, NAWA, a także Politechniki Wrocławskiej.

dr inż. Grzegorz Pasternak, zdjęcie: Politechnika Wrocławska

Jak można zdefiniować bioremediację?

To technika, w której wykorzystując m.in. mikroorganizmy, jesteśmy w stanie obniżyć ilość zanieczyszczeń, które zanieczyszczają środowisko, np. glebę lub środowisko gruntowo-wodne.

Jaka jest docelowa droga projektu?

W ramach badań rozpoczniemy unikatowe badania dotyczące mechanizmu powstawania biosurfaktantów w ogniwach paliwowych.

Jak opisać biosurfaktanty? Można powiedzieć, że są grupą związków pochodzenia biologicznego o właściwościach powierzchniowo czynnych, np. obniżających napięcie powierzchniowe.

Głównym celem projektu jest opracowanie nowej generacji mikrobiologicznych ogniw paliwowych, zdolnych do bioelektrochemicznej konwersji zanieczyszczeń organicznych do surfaktantów. Produktem ubocznym tego procesu będzie powstawanie energii elektrycznej, którą będzie można wykorzystać na wewnętrzne potrzeby procesu biodegradacji w ogniwach. Ponadto, określimy właściwości i strukturę chemiczną wybranych biosurfaktantów i produkujących je szczepów oraz ich wpływ na biodegradację.

Nasze wstępne wyniki badań wskazują na możliwość powstawania biosurfaktantów w warunkach produkcji prądu elektrycznego przez bakterie. Mechanizmy kontrolujące ten proces, interakcje biosurfaktantów z komponentami MFC oraz możliwość elektrochemicznej stymulacji bioelektrochemicznej transformacji pozostają nieznane.

Co może przynieść projekt w dłuższej perspektywie?

Zastosowanie wyników badań przyczyni się do poprawy jakości środowiska oraz jakości życia na terenach zdegradowanych działalnością człowieka.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy samych sukcesów!

Sebastian Wach

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*