W tym roku Urząd Patentowy RP obchodzi jubileusz 100-lecia swojego ustanowienia oraz ochrony własności przemysłowej w Polsce. Z prezesem Urzędu Patentowego RP dr Alicją Adamczak rozmawia Jakub Maksymowicz.

– Jak z perspektywy czasu postrzegają Państwo działalność Urzędu?

Dotychczasowy rozwój polskiej wynalazczości wskazuje, że postęp techniczny dokonany w ciągu ostatnich stu lat nie byłby możliwy bez ustawowej ochrony własności intelektualnej. W ciągu tego czasu Urząd Patentowy udzielił ponad 220 tysięcy patentów na wynalazki, zarejestrował ponad 60 tysięcy wzorów użytkowych, 23 tysiące wzorów przemysłowych oraz około 300 tysięcy znaków towarowych. Łącznie wpłynęło ponad 1 mln 200 tys. zgłoszeń.

– Na co ukierunkowane są wydarzenia towarzyszące obchodom?

Obchody 100. rocznicy zostały objęte honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, co świadczy o doniosłości tego jubileuszu bezpośrednio związanego z upamiętnieniem odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzenia są ukierunkowane na poszerzanie społecznej świadomości i wiedzy w zakresie możliwości ochrony własności intelektualnej, a także poszanowania i znaczenia praw wyłącznych dla rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki.

– W ramach obchodów planowane są sesje eksperckie dla przedsiębiorców. Jak wygląda obecnie Państwa współpraca z ta grupą?

Urząd Patentowy RP inicjuje procesy wspierające innowacyjność, mając bezpośredni kontakt z bardzo licznymi środowiskami tworzącymi polski potencjał intelektualny. Działania związane z pobudzaniem szeroko pojętej innowacyjności i przedsiębiorczości są dla nas, jako centralnego organu administracji rządowej, jednym z priorytetów realizowanych w ramach działalności statutowej. Już w tym roku zorganizowaliśmy 19 seminariów regionalnych dla przedsiębiorców i świata nauki.

– Jakie są Państwa plany i oczekiwania co do przyszłości Urzędu oraz ochrony polskiej myśli technologicznej?

Dla wzrostu polskiej innowacyjności kluczowe jest, aby w jak najszerszym stopniu sam rynek stanowił źródło inspiracji i pomysłów dla prac B+R. Konieczne jest wspieranie umiędzynarodowienia ochrony na rozwiązania, które mogą być przedmiotem działań eksportowych. Przykładem takiej inicjatywy jest powołanie, przy udziale Polski, Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego umożlwiającego uzyskanie istotnych ułatwień proceduralnych w 152 krajach świata, z którego działalności skorzystało już 109 polskich podmiotów zgłaszających.

Rozmawiał Jakub Maksymowicz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj