prof. dr hab. inż. Hubert Dębski
prof. dr hab. inż. Hubert Dębski

Rozmawiamy z prof. dr hab. inż. Hubertem Dębskim na temat projektu pt. „Badania eksperymentalno-numeryczne wrażliwości ściskanych cienkościennych słupów kompozytowych na nieosiowość obciążenia”.

Badania będą miały charakter hybrydowy, czy w obecnych czasach to duży kłopot w realizacji projektu?

Prowadzenie współczesnych badań wiąże się z koniecznością stosowania interdyscyplinarnych metod badawczych, umożliwiających rozwiązywanie często złożonych zagadnień naukowych. Stąd zastosowanie podejścia hybrydowego do prowadzenia badań obecnie staje się standardem. Coraz lepsze wyposażenie laboratoriów uczelnianych w nowoczesne stanowiska badawcze oraz zaawansowane numerycznie oprogramowanie powoduje, że badania o charakterze hybrydowym (w przypadku realizowanego projektu eksperymentalno-numerycznym) w większości przypadków nie stanowią obecnie większych problemów.

Główny cel projektu? Zapytam też w jaki sposób wyniki przełożą się na  przyszłość?

Głównym celem naukowym projektu była analiza czułości rzeczywistych cienkościennych elementów kompozytowych o złożonych kształtach przekroju poprzecznego na nieosiowość przyłożenia obciążeń ściskających, prowadzących do lokalnej utraty stateczności oraz opis zachowania tych konstrukcji w stanie pokrytycznym i fazie zniszczenia.

Uzyskane jakościowe i ilościowe wyniki badań stanowią zatem istotne źródło informacji, będącej podstawą w projektowaniu nowoczesnych kompozytowych elementów nośnych. Wyniki przeprowadzonych badań mogą się również przyczynić do opracowania i udoskonalenia metod analizy i projektowania właściwości mechanicznych cienkościennych struktur kompozytowych, których znaczenie oraz udział we współczesnych konstrukcjach stale wzrasta.

Czy głównym problemem było rozwiązanie zagadnienia nieliniowej stateczności i nośności cienkościennych struktur kompozytowych?

Podstawowym problemem badawczym było rozwiązanie zagadnienia nieliniowej stateczności i nośności cienkościennych struktur kompozytowych, z uwzględnieniem wpływu nieosiowości obciążenia ściskającego na pracę konstrukcji znajdujących się w złożonym stanie naprężenia. Dodatkowo badano wpływ konfiguracji warstw laminatu, kształtu profilu kompozytowego oraz imperfekcji geometrycznych na stateczność i nośność konstrukcji. Realizacja celów badawczych była możliwa m.in. dzięki zastosowaniu nieliniowych metod numerycznych (metoda Newtona-Raphsona) do rozwiązania tych zagadnień.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy samych sukcesów!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*