Artykuł dotyczy projektu pt. „Opracowanie nawozu organiczno-mineralnego na bazie osadów ściekowych z dodatkiem mikroskładników mineralnych”.

Naukowcy z Politechniki Rzeszowskiej opracowali technologię wytwarzania nawozu z osadów ściekowych z dodatkiem pylistych materiałów mineralnych. Autorzy technologii przetestowali dotychczas kilkadziesiąt mineralnych substancji sproszkowanych, zarówno naturalnych, jak i odpadowych, w celu wytypowania takich, które wspomagają skład chemiczny osadów w aspekcie wytwarzania produktu nawozowego. Założenia technologiczne były konsultowane z ośrodkami rolniczymi.

Projekt Podkarpackiego Centrum Innowacji (PCI) to wynik współpracy Województwa Podkarpackiego, Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju w ramach inicjatywy Catching-up Regions. Przy udziale ekspertów Banku Światowego, a także Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zdiagnozowano potencjał rozwojowy województwa i wypracowano koncepcję Biura Transferu Technologii(BTT), mówi dr inż. Adam Masłoń, prof. PRz

dr inż. Adam Masłoń, prof. PRz

Województwo podkarpackie posiada swoich championów technologii. Innowacyjne, prężnie rozwijające się firmy deklarują chęć znacznego wzmocnienia swoich powiązań z lokalnymi uczelniami. PCI stanowi zatem pomost pomiędzy obiema stronami, w celu pełnego wykorzystania potencjału regionalnego ekosystemu innowacji.

Podkarpackie Centrum Innowacji to niezliczona liczba wydarzeń, szkoleń, typów projektów i możliwości. Aktywności te są uzupełnieniem oraz wsparciem dla działań uczelnianych centrów transferu technologii (CTT) i spółek celowych (SC).

Projekt dotyczy opracowania  technologii unieszkodliwiania osadów ściekowych w kierunku wytwarzania produktu w postaci nawozu organiczno-mineralnego – granulatu nawozowego i stanowi przekwalifikowanie odpadu (osad ściekowy) wprodukt (nawóz), który można wprowadzić na rynek, kontynuuje naukowiec.

Problematyka komunalnych osadów ściekowych znana jest od wielu lat, wobec czego wychodząc naprzeciw branży wod-kan, przede wszystkim oczyszczalni ścieków, nasz Zespól naukowy podjął badania w zakresie opracowania metody zagospodarowania osadów ściekowych w myśl gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wytwarzanie granulatu nawozowego wg opracowanej technologii polega na przetwarzaniu osadu ściekowego w warunkach termicznych z dodatkiem diatomitu pylistego (zmielona skała osadowa wydobywana na terenie województwa podkarpackiego), który jest źródłem mikroskładników nawozowych (m.in. potasu).

Istotnym elementem realizacji procesu produkcji granulatu jest kontrola składu mieszanki osad ściekowy – diatomit w celu utrzymania produktu końcowego o stabilnym składzie fizykochemicznym. Do produkcji granulatu nawozowego może być wykorzystywany zarówno osad ustabilizowany w warunkach tlenowych (po tlenowej stabilizacji), jak i w warunkach beztlenowych (po wydzielonych komorach fermentacji).  

Jeśli pytanie – dlaczego diatomit?

Zespół naukowy od kilku lat prowadzi badania nad zastosowaniem mineralnych substancji pylistych w technologii ścieków i utylizacji osadów ściekowych, w których przebadano właściwości kilkunastu materiałów w aspekcie ich wykorzystania praktycznego. Dlatego też, do realizacji projektu wytypowano diatomit ze złoża zlokalizowanego w woj. podkarpackim. Jest to skała osadowa. Wykazuje ona pewne właściwości nawozowe oraz potencjał do poprawy właściwości osadów ściekowych.

Wytworzona mieszanina poddawana jest wielostopniowej obróbce termicznej. Interdyscyplinarne badania nad optymalizacją dawki i warunków procesowych oraz badania granulometryczne i wytrzymałościowe uzyskanego nawozu umożliwią otrzymanie jednorodnego granulatu nawozowego.

Otrzymywany w ten sposób granulat jest zhigienizowany i w pełni bezpieczny dla użytkownika. Dwuetapowa obróbka termiczna (hydroliza niskotemperaturowa oraz suszenie) powoduje, że granulat posiada w swoim składzie związki organiczne w formie łatwo przyswajalnej dla roślin i mikroorganizmów występujących w nawożonej glebie. Wobec czego skład chemiczny takiego granulatu jest konkurencyjny pod względem innych produktów nawozowych otrzymywanych z osadów ściekowych w procesach kompostowania lub wapnowania. Interdyscyplinarne badania nad optymalizacją dawki i warunków procesowych oraz badania granulometryczne i wytrzymałościowe uzyskanego nawozu umożliwiły opracowanie parametrów procesowych dla uzyskania jednorodnego granulatu nawozowego, którego aplikacja z wykorzystaniem standardowego sprzętu rolniczego (np. za pomocą rozsiewacza nawozu, posypywarki itp.) będzie łatwa, efektywna i opłacalna. Założenia technologiczne produkowanego granulatu nawozowego były bowiem konsultowane z ośrodkami rolniczymi. Pozytywne opinie m.in. Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale czy Lasów Państwowych wskazują na celowość wytwarzania nawozu/środka polepszającego właściwości gleby z osadów ściekowych z diatomitem. Wytworzony granulat nawozowy może być wykorzystywany w rolnictwie, sadownictwie i ogrodnictwie, mówi kierownik projektu.

Opracowana technologia produkcji granulatu nawozowego chroniona jest prawem autorskim w postaci zgłoszenia patentowego Nr P.435403 z dnia 21 września 2020 r. „Sposób wytwarzania nawozu organiczno-mineralnego oraz nawóz organiczno-mineralny”.

Projekt był realizowany w Katedrze Inżynierii i Chemii Środowiska na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej.

Sebastian Wach

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj