prof. Jolanta Dorszewska
prof. Jolanta Dorszewska

Dzięki uczestnictwu w projekcie, „III misja Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zadanie 2 – Medycyna w liceum – Program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.01.00-00-T006/18-00, który przeanalizowaliśmy – uczniowie mogą rozbudzić zainteresowania naukami medycznymi, pogłębić wiedzę z tej dziedziny, a także łatwiej podjąć decyzję o dalszej drodze edukacji oraz poprawić wskaźnik sukcesu podczas ubiegania się o wymarzone studia.

W projekcie realizowany jest program zajęć dydaktycznych dla licealistów, obejmujący wykłady, zajęcia seminaryjne i laboratoryjne oraz konferencje podsumowujące. Stanowi on kontynuację autorskiego programu dydaktycznego Profesor Jolanty Dorszewskiej prowadzonego od 2011 roku.  Bierze w nim udział 30 pracowników naukowych i dydaktycznych UMP z różnych dziedzin nauk medycznych, posiadających odpowiednie/wyróżniające zdolności dydaktyczne.

Uczniowie, którzy będą najbardziej zaangażowani w badania naukowe mogą znaleźć się wśród współautorów publikacji wraz z powołaniem się na realizowany projekt.

W projekcie chcemy dotrzeć do uczniów, których talent jest nie do końca sprecyzowany na nauki medyczne. Skupiamy się na licealistach, którzy cechują się nieprzeciętnymi uzdolnieniami a nie pochodzą z rodzin związanych z medycyną, które mogłyby ich wesprzeć w wyborze medycznej przyszłości zawodowej, mówi Profesor Dorszewska.

Licea biorące udział w projekcie obejmują miasto Poznań i województwo Wielkopolskie. Spoglądamy na uczniów, którzy nie mają wielkiego dostępu do nauki akademickiej, którą proponujemy. Cel projektu jest naprawdę szeroki! 

Oczywiście COVID-19 spowodował wprowadzenie zdalnego nauczania. W ostatnich wykładach on-line brało udział ponad 300 uczniów objętych projektem. Wiemy, że nie tak miało wyglądać ich przygotowanie do dalszej edukacji. Musimy im pomóc w tych trudnych czasach i pokazać, że o nich pamiętamy i na nich czekamy na Uczelni, kończy naukowiec.

Wybór specjalizacji odbywa się praktycznie po ukończeniu studiów, gdzie egzamin LEK weryfikuje i decyduje niekiedy o dalszej karierze medycznej. Najbardziej „oblegane” i popularne kierunki to kardiologia i ginekologia.

Życzymy samych sukcesów i powodzenia!

Sebastian Wach

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*