Tematyką wychwytywania i przerobu ditlenku węgla zajmują się liczne grupy badawcze na całym świecie, ponieważ wzrost stężenia tego gazu cieplarnianego w atmosferze prowadzi do ocieplenia klimatu i intensyfikacji wielu związanych z tym niekorzystnych zjawisk klimatycznych.

Projekt, którego liderem jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie dotyczy przerobu ditlenku węgla do użytecznych produktów drogą redukcji fotokatalitycznej i fotoelektrochemicznej. W skład konsorcjum wchodzi trzech partnerów z Norwegii – Uniwersytet Południowo-Wschodniej Norwegii (USN) oraz dwa oddziały organizacji badawczej SINTEF.

Celem projektu jest opracowanie nowatorskich materiałów, które mogą być zastosowane w procesach redukcji ditlenku węgla jako aktywne fotokatalizatory. Projekt stanowi spójną całość łączącą wiele aspektów – od badań podstawowych i symulacji komputerowych przez badania laboratoryjne, badania w powiększonej skali do oceny wpływu otrzymywanych materiałów na środowisko oraz dbałości o wzrost świadomości społecznej co do  konieczności zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Projekt jest finansowany w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG na lata 2014-2021 w programie „Badania stosowane”, którego operatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Informowanie o wynikach projektu jest kierowane do dwóch grup odbiorców:

 1) naukowców specjalizujących się w tematyce CCSU (carbon capture, storage and utilisation) oraz

2) społeczeństwa.

Pierwsza grupa odbiorców jest powiadamiana o wynikach projektu poprzez publikacje w czasopismach naukowych o szerokim zasięgu, zgłaszane patenty oraz udział w tematycznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Społeczeństwo jest informowane o wynikach projektu przy użyciu środków masowego przekazu (wywiady radiowe i prasowe), strony internetowej projektu oraz udziału w forach biznesowych – jak Forum Inteligentnego Rozwoju. W roku 2022 oraz 2023 przewidujemy aktywny udział w Dniach Skandynawskich organizowanych co roku w maju w Szczecinie przez Urząd Miasta Szczecin wraz z ambasadami Norwegii, Szwecji, Dani i Finlandii i stanowiących platformę współpracy samorządowej i biznesowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj