Uniwersytet Rzeszowski, Akademia Morska w Gdyni, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Zielonogórski i Politechnika Gdańska uhonorowano ELSEVIER Research Impact Leaders Award 2017. Nagroda promuje wysoką jakość badań naukowych i ich umiędzynarodowienie.

Intencją Nagrody Elsevier jest wskazanie i wyróżnienie uczelni, których najnowsze (z lat 2014-2016) prace naukowe mają największy wpływ na postrzegalność (visibility) polskiej nauki na świecie. Nagroda promuje wysoką jakość badań naukowych i ich umiędzynarodowienie.

Nagrody przyznawane są w sześciu dyscyplinach: Agricultural Sciences, Engineering and Technology, Humanities, Medical Sciences, Natural Sciences, Social Sciences.

W dwóch z nich wygrał Uniwersytet Rzeszowski. W dyscyplinie Agricultural Sciences uczelnia zanotowała najwyższy w Polsce przyrost liczby publikacji, połączony ze wzrostem liczby autorów. Uniwersytet Rzeszowski został też zdecydowanym zwycięzcą w kategorii Humanities. Na ten wynik wpłynęły przede wszystkim publikacje z dziedziny filozofii, etyki i religii, a szczególnie te traktujące o sztukach walki.

W kategorii Engineering and Technology triumfowała Akademia Morska w Gdyni. W latach 2014-2016 miała ona największy w kraju odsetek publikacji wśród czasopism o najwyższym wpływie w kategorii Engineering and Technology – wyniósł on 33 proc. „Ten wynik na pewno przełoży się w jeszcze większą cytowalność w przyszłości” – czytamy w uzasadnieniu werdyktu.

Gdański Uniwersytet Medyczny zwyciężył w kategorii Medical Sciences dzięki temu, że liczba publikacji tej uczelni wśród najlepszych czasopism w tej dyscyplinie rośnie z każdym rokiem. Jednocześnie cytowalność publikacji GUMed należy do najwyższych w kraju. Uczelnia osiągnęła sukces za sprawą wysoko cytowanych publikacji w czasopismach takich jak Kardiologia Polska, a także New England Journal of Medicine czy Lancet.

W dyscyplinie Natural Sciences nagrodzono Uniwersytet Zielonogórski. Ma on w tej kategorii najwyższe w Polsce cytowania, co wraz z dynamicznym wzrostem liczby autorów oraz liczby publikacji w tej kategorii dało mu przewagę nad konkurentami.

Politechnika Gdańska po raz drugi wysunęła się na pozycję lidera w dyscyplinie Social Sciences. Udało jej się to dzięki wysokiemu poziomowi współpracy międzynarodowej oraz dużemu wzrostowi liczby publikacji i autorów.

ELSEVIER Research Impact Leaders Award, przyznana po raz pierwszy w roku 2016, jest częścią światowej inicjatywy Elsevier, mającej na celu wspomaganie badań oraz rozwoju nauki. Nagroda jest wyrazem uznania dla wybitnych instytucji badawczych, które mają największy wpływ na badania naukowe i przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności polskiej nauki na świecie.

Kapituła Nagrody bierze pod uwagę wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik cytowań w danej dyscyplinie.

Nagrody wręczono podczas gali drugiej edycji konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie. Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”, która odbyła się 27 listopada w Warszawie. Konferencję zorganizowały wspólnie: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) i Fundacja Edukacyjna Perspektywy.

PAP – Nauka w Polsce

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj