Z Dyrektor Centrum Innowacji i Biznesu Politechniki Wrocławskiej, Panią Katarzyną Skowron rozmawia Sebastian Wach.

Jak ważne jest wspieranie uczelni w relacji z biznesem?

Uczelnia jest z założenia miejscem, gdzie naukowcy mają przestrzeń do prac badawczych. Prace badawcze przekształcają się w innowacje, a te powinny być wdrażane do gospodarki. W Centrum Innowacji i Biznesu naukowcy mają wsparcie przy zgłaszaniu know-how, zabezpieczaniu patentów, w promowaniu i sprzedaży swoich usług czy wynalazków. Wsparciem dla uczelni jest również dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych z firmami w ramach projektów unijnych.

Jak definiować Centrum Innowacji i Biznesu Politechniki Wrocławskiej?

Nasze Centrum to pomost łączący biznes z nauką. Kluczowy element w procesie podejmowania właściwych decyzji w obszarze badań i rozwoju, pozwalający na znaczne złagodzenie i ograniczenie ryzyka inwestycji w przedsięwzięcie a z drugiej strony dający dostęp do innowacji.

Jaki jest zakres działalności Centrum?

Centrum wspiera innowacyjne przedsięwzięcia dla gospodarki. Naszym atutem jest synergia działań. Prowadzimy kompleksową obsługę wszelkich form współpracy z Politechniką Wrocławską. Inicjujemy multidyscyplinarne spotkania naukowców z przedsiębiorcami, ponieważ pozornie nie związane ze sobą elementy, w efekcie połączenia ich w procesie badawczym, skutkują rozwiązaniem problemu i sukcesem firmy. Łączymy naukę i biznes wspierając naukowców i przedsiębiorców w tworzeniu projektów B+R, zgłoszeń know-how, patentów, sprzedaży usług naukowo-badawczych. Efekty synergii Centrum wynikają również ze współpracy w klastrach, ponieważ tam spotykają się decydenci trzech obszarów: przedsiębiorcy, ludzie nauki i przedstawiciele instytucji publicznych. Bierzemy udział i wspieramy organizację wydarzeń propagujących innowacje, transfer wiedzy i komercjalizację. Np. w maju organizujemy Kongres Technologii Chemicznej TECHEM 10, w którym uczestniczyć będą naukowcy, przedsiębiorcy, a także decydenci instytucji publicznych.

Katarzyna SkowronDyrektor Centrum Innowacji i Biznesu Politechniki Wrocławskiej

W jakim kierunku zmierza Centrum?

Przede wszystkim chcemy zintensyfikować efektywność współpracy. Jako jedyna uczelnia w Polsce planujemy wykorzystać sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do zarządzania całym spektrum relacji biznesowych między przedsiębiorcami a PWr. Poza tym zautomatyzujemy w najwyższym możliwym stopniu procesy odpowiedzialne za realizację i rozliczanie usług oraz projektów naukowo-badawczych. Centrum będzie również w coraz większym zakresie podejmowało działania na rzecz umiędzynarodowienia uczelni i promowania jej potencjału za granicą.

Chcemy, aby Politechnika Wrocławska była jeszcze bardziej obecna w sieciach badawczych i europejskich projektach. Jesteśmy organizatorem Forum Technologicznego Centralnej Europy CETEF. Tworzymy międzynarodową platformę do dyskusji nad programami europejskimi i krajowymi w zakresie wsparcia transformacji cyfrowej i energetycznej oraz definiowania przyszłości dla europejskiego przemysłu i cyfryzacji. Uczestnikami CETEF’22 będą: przedstawiciele Komisji Europejskiej i Rządu RP, eksperci z Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz przedstawiciele z 15 krajów Europy a ponadto osoby zainteresowane z organizacji branżowych i przemysłu.

Czy Centrum jest miejscem dla przedsiębiorców szukających partnerów do współpracy B+R?

Centrum zostało stworzone jako odpowiedź na potrzeby firm. Jest to miejsce, gdzie przedsiębiorca może się zwrócić z każdym problemem badawczym. Otrzymujemy zapytanie, szukamy eksperta lub zespołu badawczego i pomagamy w wypełnianiu formalności.

Jaki jest główny obszar działalności laboratoriów?

Obszar działalności laboratoriów to prowadzenie badań w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych, w szczególności w zakresie pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych, nowych technologii oraz usług informacyjnych i multimedialnych, prowadzenie prac wdrożeniowych oraz projektów badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na ich komercjalizację, realizacja zadań i usług komercyjnych na rzecz podmiotów zewnętrznych, prowadzenie prac badawczych ukierunkowanych na innowacyjne rozwiązania, integracja środowiska akademickiego oraz kształtowanie młodej kadry akademickiej poprzez rozwój kompetencji w zakresie działalności danego laboratorium. Laboratoria również odpowiadają za proces certyfikacji i akredytacji.

Badania i  rozwój to nieodłączny element przy współpracy nauki z biznesem

Przedsiębiorstwa, chcąc być konkurencyjne, muszą postawić na innowacje. Nie każda firma ma swoje centrum R&D. Dlatego firmy zgłaszają się właśnie do nas ze swoimi problemami technicznymi, technologicznymi. Podczas spotkań krystalizuje się zespół, który podejmuje się rozwiązania przedstawionego zagadnienia. Mamy świadomość, że często podjęcie się tego typu problemów bywa kosztowne, dlatego prace mogą być dofinansowane. Istnieje wiele możliwości skutecznego ominięcia kwestii braku środków poprzez pozyskanie pieniędzy z projektów unijnych, międzynarodowych, infrastrukturalnych, regionalnych. Te ostatnie mają zwiększyć aktywność innowacyjną mniejszych firm we współpracy ze środowiskiem naukowym.

Czy Politechnika Wrocławska to uczelnia dla biznesu?

Politechnika Wrocławska to Uczelnia dla biznesu, tworzona we współpracy z biznesem i rozumiejąca biznes. Pracownicy Centrum to wysokiej klasy specjaliści i negocjatorzy z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w dużych firmach produkcyjnych, w międzynarodowych korporacjach, jak i w sektorze MŚP, mający praktykę w rozwiązywaniu problemów, zarządzaniu, optymalizacji procesów, posiadający umiejętności w negocjowaniu i zawieraniu umów.

Życzymy samych sukcesów!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj