Kluczem do prężnego rozwoju gospodarki morskiej jest zrozumienie zmian, zachodzących w środowisku morskim. Nad narzędziem do tego służącym pracują naukowcy z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk pod kierownictwem prof. dr hab. Lidii Dzierzbickiej-Głowackiej.

Celem projektu CSI-POM („Cyfrowy System Informacji dla Polskich Obszarów Morskich”) www.csipom.pl, jest określenie struktur, dynamiki i zmienności procesów, zachodzących w środowisku morskim południowego Bałtyku. Posłużą do tego opracowane w IOPAN narzędzia, stworzone w oparciu o modelowanie numeryczne, czyli zaawansowaną formę obliczeń komputerowych pozwalających na dokładne odwzorowanie takich zjawisk jak prędkość przepływu, temperatura wody, zasolenie i poziom powierzchni morza.

Nowatorstwem tego projektu jest opracowanie nowych narzędzi, dla badania struktur, dynamiki i zmienności procesów fizycznych w południowym Bałtyku:

  • wyznaczania termokliny, halokliny i piknokliny dla całej domeny modelu;
  • czasowo-przestrzennej analizy struktury kolumny wody dla badanych parametrów, tj. temperatury, zasolenia i prądów;
  • automatycznej detekcji wirów morskich;
  • badania bezwładności mas wodnych przy prognozowanych wymuszeniach wiatrowych;
  • automatycznego wykrywania prądu wznoszącego- upwellingu brzegowego.

Za pomocą CSI-POM możliwe stanie się jeszcze dokładniejsze planowanie i ocenianie warunków hydrodynamicznych, podejmowanie optymalnych decyzji podczas planowania przedsięwzięć w poszczególnych sektorach gospodarki morskiej, kluczowych dla działań przeprowadzanych na Morzu Bałtyckim czy w końcu wzrostu bezpieczeństwa i efektywności wykonywanych prac.

Integralną częścią CSI-POM jest wizualizacja wyników i udostępnienie ich społeczeństwu. W serwisie internetowym www.csipom.pl mamy dostęp do map, wykresów środowiska morskiego Bałtyku Południowego, dzięki czemu możemy prognozować zagrożenia na otwartym morzu i w polskiej strefie przybrzeżnej, takich jak detekcja wirów morskich, wykrywanie prądu wznoszącego i działania gospodarcze jak morska energetyka odnawialna czy aktywność transportowo-logistyczna. W oparciu o model numeryczny 3D CEMBS-PolSea możemy ukazać prognozę na dwie kolejne doby – mówi prof. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, lider projektu.

Przykładowe wyniki i prezentacja produktów systemu CSI-POM:

Prezentacja przykładowych wyników w systemie CSI-POM podstawowych parametrów hydrodynamicznych (temperatura, zasolenie, wysokość powierzchni morza i prądy) Bałtyku Południowego

Prezentacja przykładowych wyników w systemie CSI-POM narzędzia czasowo-przestrzennej analizy struktury kolumny wody dla badanych parametrów, tj. temperatury, zasolenia i prądów, w Bałtyku Południowym

Prezentacja przykładowych wyników w systemie CSI-POM narzędzia czasowo-przestrzennej analizy struktury kolumny wody dla badanych parametrów, tj. temperatury, zasolenia i prądów, w Bałtyku Południowym

Prezentacja przykładowych wyników w systemie CSI-POM narzędzia/modułu automatycznej detekcji wirów morskich w Bałtyku Południowym

Prezentacja przykładowych wyników w systemie CSI-POM narzędzia/modułu badania bezwładności mas wodnych przy prognozowanych wymuszeniach wiatrowych w Bałtyku Południowym

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr NdS/546027/2022/2022 kwota dofinansowania 1 702 130,65 zł całkowita wartość projektu 1 702 130,65 zł

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj