Rozmawiamy z dr inż. Katarzyną Gańczyk-Specjalską na temat projektu pn. „Ekologiczne stałe paliwa rakietowe do układów wykonawczych sterowania”.

Skąd pomysł na projekt EkoSPR?

W pracy badawczej zajmuję się materiałami napędowymi specjalnymi, do których należą prochy nitrocelulozowe i stałe paliwa rakietowe. Obecnie na świecie widoczny jest trend opracowywania technologii i rozwiązań przyjaznych dla środowiska, również w technologii materiałów wybuchowych. Połączenie obecnych trendów z zakresu ekologicznych rozwiązań z dotychczasową pracą badawczą nad stałymi paliwami rakietowymi umożliwiło określenie celu i pomysłu na projekt EkoSPR. Założeniem projektu było opracowanie ładunku napędowego o zmniejszonej emisyjności chlorowodoru w produktach spalania, który negatywnie oddziałuje na środowisko.

Jak można zdefiniować stałe paliwa rakietowe?

Stałe paliwa rakietowe to rodzaj materiałów wybuchowych, które w wyniku spalania generują duże ilości produktów gazowych. Stałe paliwa rakietowe można podzielić na dwa rodzaje: homogeniczne i heterogeniczne. Projekt EkoSPR dotyczył opracowania składu heterogenicznego stałego paliwa rakietowego.

Jaki był główny cel projektu?

Głównym celem projektu było opracowanie koncepcji ekologicznego stałego paliwa rakietowego oraz otrzymanie innowacyjnego ładunku napędowego do gazogeneratora w układzie wykonawczym sterowania pocisku rakietowego, co umożliwi przeprowadzenie modernizacji sprzętu wojskowego.

Jak opracować stałe paliwo rakietowe o obniżonej emisyjności chlorowodoru?

Głównym składnikiem w heterogenicznych paliwach rakietowych odpowiedzialnym za powstawanie chlorowodoru w produktach spalania jest chloran(VII) amonu. Najprostszym sposobem jest po prostu zastąpienie chloranu(VII) amonu przez inny utleniacz, który w swojej strukturze nie posiada chloru. Natomiast przygotowanie odpowiedniej formy użytkowej utleniacza, który będzie mógł zostać zastosowany w technologii otrzymywania stałych paliw rakietowych jest problematyczne. W projekcie EkoSPR wybraliśmy inny sposób – do składu paliwa został wprowadzony związek neutralizujący, który reaguje z wydzielającym się chlorowodorem w trakcie spalania paliw. Takie rozwiązanie umożliwiło zmniejszenie emisyjności chlorowodoru przy zachowaniu bardzo wysokich parametrów użytkowych i balistycznych paliw rakietowych, co również jest istotne dla opracowanego ładunku napędowego.

Gdzie taki ekologiczny ładunek napędowy będzie mógł być wykorzystany?

Ekologiczny ładunek napędowy będzie mógł być wykorzystany w niekierowanych pociskach rakietowych. Zastosowanie ładunku napędowego w układach wykonawczych sterowania w niekierowanych rakietach umożliwi zwiększenie celności, co jest istotnym parametrem charakteryzującym sprzęt wojskowy.

Życzymy samych sukcesów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj