Wzmacnianiu nowoczesnego szkolnictwa wyższego, które trafnie odpowiada na wyzwania gospodarcze i związane z nimi potrzeby rynku pracy, służą pierwsze konkursy, ogłoszone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). To już ostatnie dni dla uczelni i jednostek naukowych na składanie wniosków o dofinansowanie kształcenia na potrzeby branż kluczowych oraz podnoszenia kwalifikacji i kompetencji kadry dydaktycznej i doktorantów.

Mowa o konkursach „Kształcenie na potrzeby branż kluczowych” (nabór wniosków do 10 lipca br.) oraz „Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej dydaktykę” (nabór wniosków do 17 lipca br.). Ich łączny budżet to 250 mln zł.

Oba konkursy, ukierunkowane na podnoszenie jakości edukacji i rozwój kompetencji, realizowane są w priorytecie „Umiejętności” Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, który jest następcą cenionego przez uczelnie Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Ich ogłoszenie zbiegło się z ustanowieniem przez Komisję Europejską roku 2023 Europejskim Rokiem Umiejętności. Inicjatywa ta akcentuje potrzebę nauki przez całe życie (w tym zdobywanie nowych kwalifikacji) oraz znaczenie umiejętności na rynku pracy.

„Europejski Rok Umiejętności nada nowy impuls uczeniu się przez całe życie. Umożliwi bowiem ludziom i przedsiębiorstwom przyczynianie się do transformacji ekologicznej i cyfrowej, wspierając innowacje i konkurencyjność” – akcentuje Komisja Europejska. I wskazuje, że ponad 75 proc. firm w Unii Europejskiej boryka się dziś ze znalezieniem pracowników posiadających niezbędne umiejętności, w szkoleniach uczestniczy zaś systematycznie niespełna 40 proc. dorosłych. 

Odwróceniu tego trendu służą m.in. konkursy NCBR.

200 mln zł na kształcenie dla branż kluczowych

„Kształcenie na potrzeby branż kluczowych” to pierwszy konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach FERS.

200 mln zł trafi do uczelni na pobudzanie rozwoju kierunków studiów kształcących kadry pod kątem zapotrzebowania wybranych branż istotnych dla rozwoju gospodarki, takich jak: energetyka odnawialna, rolnictwo i przemysł spożywczy, przemysł lotniczo-kosmiczny oraz transport. Pomoże to w budowaniu ich oferty na miarę nowoczesnej gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji.

O dofinansowanie mogą ubiegać się uczelnie, realizujące projekty samodzielnie lub w partnerstwie – czy to z inną uczelnią, czy też z podmiotem funkcjonującym w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Wnioski można składać jeszcze do 10 lipca br.

– W naszym konkursie, na podstawie najbardziej aktualnych analiz i rozmów prowadzonych z rynkiem, wytypowaliśmy kilka branż, i to na ich potrzeby w pierwszej kolejności chcemy kształcić kadry – mówi dr Jacek Orzeł, p.o. dyrektor NCBR. – Wszyscy rozumiemy, że nasza gospodarka nie funkcjonuje w izolacji, ale jest ściśle powiązana z globalnymi trendami i zjawiskami. Obserwujemy wyścig dotyczący rozwoju coraz bardziej zaawansowanych technologii, które chcą być odpowiedzią na zachodzące zmiany geopolityczne, prawne czy związane z zagrożeniami dla środowiska naturalnego. Nowe technologie mają być jednym z instrumentów służących szeroko rozumianemu bezpieczeństwu i pozwalających nam konkurować co najmniej na rynku europejskim. Aby je stworzyć, ale też aby w pełni wykorzystać ich możliwości, potrzebujemy specjalistów, inżynierów, fachowców zapewniających m.in. wsparcie obsługowe, analityczne czy zarządcze – zwłaszcza w kluczowych branżach – tłumaczy. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj