Politechnika Częstochowska od chwili powstania zajmuje trwałe miejsce na mapie naukowej kraju jako ważny ośrodek naukowo-badawczy. Rozmawiamy z dr. hab. inż. Markiem Warzechą, prof. PCz Prorektorem ds. rozwoju.

„Chcemy osiągnąć sukces na wzór Rakowa Częstochowa, aktualnego Mistrza Polski w piłce nożnej. Poprzez nasze działania PCz będzie jeszcze bardziej rozpoznawalna”

Jaka wizja przyświeca rozwojowi Politechniki Częstochowskiej?

Politechnika Częstochowska to uczelnia, która oferuje wysokiej jakości kształcenie, zapewniające absolwentom pożądane na rynku pracy kompetencje. Intensywnie współpracuje z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego, zapewniając studentom praktyki i staże wzbogacające ich wiedzę i doświadczenie. Uczelnia dysponuje wysokiej klasy infrastrukturą badawczą umożliwiającą realizację nowatorskich projektów naukowych o znaczeniu międzynarodowym, pełniąc rolę ośrodka badawczo-rozwojowego o znaczącym potencjale innowacyjności. Pracownicy realizują badania kluczowe dla aktualnych wyzwań nowoczesnego przemysłu. To dla nas ogromna nobilitacja, że zostało to dostrzeżone i zostaliśmy laureatem nagrody Naukowiec Przyszłości 2023 w kategorii „Uczelnia Przyszłości”.

Czy Centrum Transferu Technologii rozpoczęło intensywne działanie Politechniki Częstochowskiej w zakresie innowacji?

Zdecydowanie. Kilka ostatnich lat działania Centrum to ciągłe zwiększanie efektywności współpracy między nauką a biznesem. Usługi są adresowane z jednej strony do środowiska przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości i skali działania, a z drugiej do  pracowników Politechniki Częstochowskiej, aby pośredniczyć w kontaktach z otoczeniem gospodarczym. Nasze Centrum nie jest duże, dlatego ważne jest wsparcie ze strony brokerów innowacji, którzy wraz z pracownikami Centrum uczestniczą w wielu spotkaniach typu nauka-biznes czy targach branżowych. To dzięki wspólnemu działaniu, pomimo ograniczonych zasobów kadrowych, Centrum trafia do świadomości naukowców zarówno na Uczelni, jak i do partnerów biznesowych, czego efektem jest coraz lepiej rozwijająca się komercjalizacja. Komercjalizacja to przede wszystkim sukces naukowców, którzy jednocześnie są jej głównymi beneficjentami. Aby usprawniać proces komercjalizacji, chcemy uprościć obowiązujące w tym zakresie procedury oraz zmodyfikować regulamin wynagradzania, zwiększając procentowy udział twórców w osiąganych zyskach.

Jaki jest największy sukces CTT PCz?

Największym sukcesem jest właśnie ten stale rosnący stopień komercjalizacji. W ostatnim czasie obserwujemy pozytywne efekty podejmowanych działań i dostrzegamy progres w zainteresowaniu wynalazkami pracowników Politechniki Częstochowskiej. W pierwszej połowie tego roku kilka naszych rozwiązań zostało wdrożonych w przemyśle, a przy kolejnych prowadzimy negocjacje. Jesteśmy przekonani, że – tak jak w przypadku Rakowa – również uczelnia z mniejszej miejscowości, też może odnosić spore sukcesy. Naturalnie mamy świadomość, że współpraca nauki z biznesem w naszym kraju nie osiągnęła jeszcze standardów europejskich czy wzorców ze Stanów Zjednoczonych, gdzie uczelnie komercjalizują większość swojej wiedzy, i często inicjują powstawanie powiązanych z nimi spółek. Jestem przekonany, że Politechnika tego dokona.

W ostatnich latach Uczelnia pozyskała znaczne dofinansowanie zewnętrzne. W jaki sposób realizacja tych projektów przełożyła się na rozwój Politechniki Częstochowskiej?

Kilkunastomilionowe dofinasowanie otrzymane ze środków UE w ramach projektów „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej” oraz „Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną” umożliwiło dostosowanie Uczelni do współczesnych standardów m.in. poprzez wdrożenie elektronicznego indeksu, systemu obciążeń dydaktycznych, elektronicznego obiegu dokumentów, uruchomienie nowej strony PCz i systemu bibliotecznego oraz niwelowanie barier dostępnościowych.

Natomiast w zakresie rozwoju komercjalizacji, ogromnym wsparciem był program  Ministerstwa Edukacji i Nauki „Inkubator Innowacyjności 4.0”. W naszym przypadku, zdecydowana większość działań związanych z komercjalizacją wiedzy możliwa była właśnie dzięki finansowaniu z tego projektu. To wsparcie i pełna swoboda działania ze strony władz Uczelni pozwoliły na testowanie różnych form działalności Centrum, poszukiwanie naukowców prowadzących rokujące prace badawcze czy inicjowanie i wspieranie – czasem ryzykownych – badań z potencjałem komercyjnym. I to się opłaciło! Odkryliśmy na Uczelni wiele ciekawych pomysłów, które zostały już skomercjalizowane lub są obecnie na etapie procedowania.

Jaka jest strategia rozwoju na najbliższe lata?

Niedawno zatwierdzona została strategia rozwoju PCz na najbliższe lata. Jest to bardzo ważny i zarazem szczególny dokument, dotyczący całej społeczności akademickiej. Zawiera ambitne cele strategiczne, których realizacja ma zapewnić rozwój naszej Uczelni. Nadal chcemy realizować działania mające na celu zapewnienie doskonałości naukowej oraz najwyższej jakości kształcenia. Nasze osiągnięcia mają potencjał, by przyczynić się do rozwoju gospodarki zarówno polskiej, jak i światowej. Chcemy być rozpoznawalni na arenie międzynarodowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj